Lean Startup-metoden under lupp

För att hela tiden säkerställa att vi jobbar på ett inkluderande sätt har Propell under hösten satt Lean Startup-metoden under lupp. Att jobba inkluderande kan vara lätt i teorin, men svårt i praktiken, något företagsfrämjare i Gävleborg tidigare fick lära sig i ledarskapsprogrammet Öppna Upp. Och det finns ett stort engagemang bland företagscoacher och rådgivare att utveckla arbetssätt för att nå en större mångfald av företagare, utifrån till exempel kön, ålder eller bakgrund.

Det som kommit fram i analysen om hur Lean Startup-metoden kan bli mer inkluderande handlar mer om inramningen än om själva metodiken. Exempelvis ett enklare språk och mer kunskap hos coacher från olika slags marknader som avviker från normen bland startup-företag. Även fler exempel på innovationer med större spridning inom olika branscher och mindre teknikfokus, berättar Ann-Sofie Däldehög, projektledare för Normklivet.

Lean Startup-metodiken används av allt fler aktörer i Gävleborg för att stötta företag i tidiga innovationsfaser. Under hösten 2018 har vi haft förmånen att arbeta med projektet Normklivet i samverkan med Region Gävleborgs tillväxtprojekt Innovationsklivet som har som uppgift att hitta gemensamma arbetssätt för innovationsmiljöerna i regionen. Analysen av Lean Startup har genomförts tillsammans med de som gått grundkursen och som även deltagit i Öppna Upp-programmet.

– Tidpunkten för att göra en normkritisk analys av Lean Startup-metoden var väldigt bra eftersom flera av regionens företagsfrämjare parallellt fick utbildning i Lean Startup inom ramen för Innovationsklivet. Det här har varit en unik möjlighet genom Vinnovas utlysning Normkritisk Innovation att börja kvalitetssäkra metoden utifrån ett inkluderingsperspektiv genom workshops och intervjuer med både statup-företag, coacher och rådgivare, fortsätter Ann-Sofie.

En metod som väcker kreativiteten
Målet med Normklivet var att genom en normkritisk analys av Lean Startup-metoden skapa potential för ett ökat och bredare idéinflöde från fler målgrupper. Analysen visar att både företagscoacher och startup-företag lyfter Lean startup-metoden som en anpassningsbar metod som fungerar för olika behov och olika branscher och innovationer. Att den väcker kreativitet och visar på helt nya perspektiv för många idégivare.

Stort fokus på teknisk innovation
Den negativa responsen handlar om att det kan saknas kompetens inom tjänsteutveckling som inte är teknikrelaterad. Eller att språket och engelska facktermer upplevs svårt av vissa, och att man förväntas känna till begreppen. Vissa tar upp att de olika exempel på innovationer som nämns skulle kunna breddas, och att det är stort fokus på teknisk innovation.

Resultatet visar att metodens verktyg, samt marknadsföring och kommunikationsaktiviteter relativt enkelt går att utveckla med ett normkritiskt perspektiv. Det som framkommit i den normkritiska analysen kommer att ligga till grund för metodutvecklingen av Lean Startup i det regionala innovationssystemet.