This Theme Supports a Custom FrontPage

Kolla in Tillväxtverkets publikation om pilotprojekten inom öppna upp

Kolla in Tillväxtverkets publikation om pilotprojekten inom öppna upp

2015 tog Tillväxtverket  fram Öppna Upp! – en nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor som ska bidra till att skapa jämställd tillväxt i regionerna. I denna publikation (se länk nedan) kan ni läsa om hur sju regionala pilotprojekt arbetat vidare utifrån strategin. Projekten tar avstamp i ett så kallat intersektionellt perspektiv, som hjälper oss att få upp ögonen förLäs mer omKolla in Tillväxtverkets publikation om pilotprojekten inom öppna upp[…]