Normkritisk blick på Lean Startup-metoden

För att hela tiden säkerställa att vi jobbar på ett inkluderande sätt samlades många av företagsfrämjarna i Gävleborg till en heldag den 25 oktober för att utbyta erfarenheter. Dagen hade ett särskilt fokus på en uppföljning av Öppna Upp-programmet och vilka framtida gemensamma aktiviteter vi ska satsa på. På plats att hålla i trådarna var Moniqa Klefbom, projektledare för Innovationsklivet, samt Ann-Sofie Däldehög och Marita Svensson från Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor och som nu genomför förstudien Normklivet, en normkritisk analys av Lean Startup-metoden.

Det var många intressanta frågor och diskussioner som uppstod under dagens övningar och flera konkreta tips florerade mellan grupperna.

En del av eftermiddagen ägnades åt att sätta metodiken Lean Startup under lupp. Många av deltagarna har utbildats i Lean Startup som coachningsmetod inom ramen för Innovationsklivet  och tillsammans reflekterade de över hur metodiken går att anpassa till ett mer inkluderande genomförande.

Att jobba inkluderande kan ibland vara lätt i teorin, men svårt i praktiken. Därför ger det så otroligt mycket att kunna träffas så här och hela tiden fylla på med kunskap och inspiration, säger deltagaren Maja Swenson från Propell Innovation.