Normklivet – en analys av Lean Innovation

Ett litet kliv för människan men ett stort kliv för jämställdheten

 

Den 1 juni, 2018, startade RISE Propell Innovation projektet Normklivet finansierat genom Vinnovas utlysning Normkritisk innovation. Det handlar om att göra en normkritisk analys av metodiken Lean Innovation som företagsfrämjarna idag använder för att utveckla start up-bolag, för att se om den kan utvecklas och bli mer inkluderande.   

– en av de största utmaningarna i startup-Sverige, som ofta associeras med teknologibaserade företag, är att attrahera nya målgrupper. Företagsfrämjandet är uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher som t ex ICT men alltmer fokus riktas mot nya tjänsteföretag t ex från offentlig sektor och därför behöver arbetssätten anpassas, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare RISE Propell Innovation

Projektet tittar därför på hur innovationsmiljöers arbetssätt kan förändras. Målet är att med normkritisk analys av Lean Innovation/Lean Startup-metoden synliggöra hinder för innovation. Genom att föra in ett normkritiskt perspektiv i metodiken för att utveckla startups skapas potential för ökat idéinflöde från fler målgrupper.

Arbetet görs genom nära samverkan med det Region Gävleborgs tillväxtprojekt Innovationsklivet med syfte att hitta gemensamma arbetssätt som t ex Lean Innovation.

Behov av att förändra strukturer
Till grund för projektet ligger naturligtvis Öppna Upp-företagsfrämjande på lika villkor som vi avslutar hösten 2018. Ett program som visat på behovet av att förändra strukturer som råder i det företagsfrämjande systemet. Exempelvis att kvalitetssäkra den metodik som används för att utveckla startups. Utmaningen är att identifiera vad i metoderna som begränsar och vad möjliggör innovationers utveckling oavsett målgrupp.

Förväntade effekter och resultat
Genom den normkritiska analysen ges en djupare förståelse för innovationsprocessen och en mer heltäckande bild av metoder och processmodeller som idag används för startup-företag. Resultatet kommer att användas inom de gemensamma processer och arbetssätt som utvecklas inom ramen för Innovationsklivet, för att erbjuda ett mer effektivt och tillgängligt innovationssystem.