Så går vi vidare! Öppna Upp konferens 24 maj

Den 24 maj träffades närmare 60 chefer och företagsrådgivare när ledarskapsprogrammet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor hade sin avslutning i Gävle. Ett program som handlat om att få syn på normer som begränsar utvecklingen och börja jobba på nya sätt för ett mer jämställt och jämlikt företagande. Programmet har varit en del inom Region Gävleborgs projekt Jämställd regional tillväxt.

”GET OUT OF THE BUILDING”

Organisationer som deltagit i programmet och deltog under dagen var Future Position X, Movexum företagsinkubator, Drivhuset, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Faxepark i Söderhamn, Sandbacka Park i Sandviken, FindIT, Hudiksvalls Näringslivs AB, Fiber Optic Valley, Propell Innovation, Almi, Gävle kommun med flera. Under dagen fick de dela med sig av sina lärdomar och nya sätt att arbeta mer inkluderande i form av paneldiskussioner och intervjusamtal som leddes av Marita Svensson, Näringslivets ledarskapsakademi och Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley. Ett återkommande tema handlade om att vi som företagsfrämjare måste bli bättre på att finnas där målgruppen finns och ägna oss åt mer uppsökande verksamhet – som någon sa ”get out of the building!”

Några citat från dagen; 

”Om vi lyfter förebilder som avviker från normen så har vi börjat öppna upp.”

”Företagskulturen ansvarar företagsledarna för och det är dysfunktionellt att inte arbeta med en sådan viktig produktionsfaktor”

”Inse att värdegrunden är en strategisk fråga och ska inkluderas i den strategiska ledningsprocessen”

”Det är lätt att man blir rädd för att göra fel, men vi måste våga prova och lära oss om vi råkar göra fel”

Hur tar vi bättre tillvara på en mångfald av företagare?

Delade med sig av erfarenheter från egna satsningar gjorde bland andra Mitalee Kotak (ovan), Hudiksvalls Näringslivsbolag och Peter Berggren, projektledare, Almi Gävle Dala. Carina Åkerberg, strateg, och Moniqa Klefbom, projektledare för Innovationsklivet, berättade om Region Gävleborgs strategi framåt och hur viktigt företagsfrämjarnas arbete är för att åstadkomma förändring. Nils Erik Wallman, grundare av Infocaption berättade om sina erfarenheter av att rekrytera utanför normen och vilket motstånd det möter.

Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar

”Hur har du tid att åka till Gävle och prata jämställdhet? Det är en konkurrensfördel jag har som de inte har. De ser den inte och har inte fattat det.”

Pär Lärkeryd berättade om hur han ser jämställdhet och jämlikhetsarbetet som en konkurrensfördel och låter arbetet genomsyra hela affärsperspektivet. Han är vd för Norra skogsägarna och mottagare av Svenska Jämställdhetspriset 2016. Han var även en av experterna som Tillväxtverket anlitade för genomlysningen av Sveriges bidragssystem till våra företag – det arbete som låg till grund för hela Öppna Upp –satsningen. Han berättade om den jämställdhetsresa han tagit Norra Skogsägarna på, under rubriken ”Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar”

Under några tillfällen under dagen ledde Mathias Berglund (ovan) och Malin Westberg, från Hälsinglands utbildningsförbund, ett antal reflektionsövningar med deltagarna. Malin och Mattias är experter på upplevelsebaserat arbete som verktyg för att åstadkomma förändring och skickade med oss ytterligare några tips till våra verktygslådor!