Öppna Upp – så går vi vidare

Den 24 maj, 2018 skedde slutkonferensen för alla deltagare i Öppna Upp-programmet. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter och några externa föreläsare inspirerade. Lite kort om dagen nedan.

Möt hjältarna i Gävleborg som visar vägen framåt för företagsfrämjande på lika villkor.

Torsdagen den 24 maj, 2018, kl. 09.15-15.00, Elite Grand Hotel Gävle

Inspiratörer var;

”Från timmersågar till barnböcker och webbutbildningar”

Pär Lärkeryd, vd, Norra skogsägarna och mottagare av Svenska Jämställdhetspriset 2016

Lyssna till Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, som 2016 blev årets vinnare av Svenska Jämställdhetspriset, som delas ut till verksamheter som på ett innovativt sätt arbetat med jämställdhetsintegrering. Pär är en av Sveriges mer välkända näringslivsprofiler med lång erfarenhet av ledande positioner i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Pär berättar om affärsstrategin som revolutionerat Norra Skogsägarnas kunderbjudande. Lär mer om hur du kan tjäna pengar på jämställdhet!

Hur tar vi bättre tillvara på en mångfald av företagare?
Mitalee Kotak, Hudiksvalls Näringslivsbolag.

”Vi var sämst i klassen på inkludering och kunde inte ens fylla en kurs anpassad för utrikesfödda entreprenörer – nu har vi både fullbokade kurser och kölistor!”

Inspireras av Mitalee Kotak, erfaren entreprenör och projektledare, Hudiksvalls Näringslivsbolag, som berättar om deras framgångsrika förhållningssätt att inkludera fler utan att markera inom satsningen ”Företagande på lika villkor”

Mitalee har själv gjort resan från att vara företagare i Indien till att driva företag i Sverige.

Vad vill Region Gävleborg?
Carina Åkerberg, strateg, Region Gävleborg

Hur påverkar Region Gävleborgs strategi framåt företagsfrämjarnas arbete? Hur kan satsningen Innovationsklivet ta tillvara det påbörjade förbättringsarbetet inom Öppna Upp? Hur tar vi nästa kliv?

”Vi måste bli tydligare”
Peter Berggren, projektledare, Almi Gävle Dala

”En reflektion från mitt arbete med att söka upp målgrupper som inte hittar till Almi är framför allt att vi som företagsaktörer måste bli tydligare med vad vi erbjuder och tydligare med hur det företagsfrämjande systemet fungerar”

”Att rekrytera utanför normen möter motstånd”
Nils Erik Wallman, grundare av IT-företaget InfoCaption i Sandviken

”Jag delar med mig av mina erfarenheter av att gå utanför normen och att rekrytera bl a gamers med diagnoser som autism och asperger. Vi dubblerade omsättningen på kort tid, men vilket motstånd mötte jag? Hur påverkas de som bryter normerna?”

Funderingar
Kontakta projektledare Ann-Sofie Däldehög, ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com