Öppna Upp får draghjälp av #metoo

När deltagarna träffades för sin andra utbildningsomgång uttryckte flera att diskussionerna med kollegor och kunder om normer och företagskultur fått draghjälp av #metoo kampanjen. Plötsligt pratar alla om betydelsen av normkritik för att synliggöra strukturer i samhället som behöver förändras.

Vad har vi sett i vår analys? Vad behöver vi förändra? Vad ska vi börja göra? var några av frågorna som vi jobbade med vid det andra utbildningstillfället. Nu öppnar vi upp!