This Theme Supports a Custom FrontPage

Öppna Upp får draghjälp av #metoo

Öppna Upp får draghjälp av #metoo

När deltagarna träffades för sin andra utbildningsomgång uttryckte flera att diskussionerna med kollegor och kunder om normer och företagskultur fått draghjälp av #metoo kampanjen. Plötsligt pratar alla om betydelsen av normkritik för att synliggöra strukturer i samhället som behöver förändras. Vad har vi sett i vår analys? Vad behöver vi förändra? Vad ska vi börjaLäs mer omÖppna Upp får draghjälp av #metoo[…]