Öppna Upp är igång på nya ställen – Söderhamn först ut!

Den 14 september drog Öppna Upp i gång med de första utbildningsdagarna. Först ut var Faxepark – Söderhamn Innovation Park för chefer, näringslivsrådgivare och projektledare med flera som vill höja sin kunskap och medvetenhet för att bidra till ett företagsfrämjande på lika villkor.

Den 19 september deltog företagsfrämjare i Gävle och den 20 september i Sandviken, några av dem som deltar är Almi Företagspartner, Movexum företagsinkubator, Future Position X, Drivhuset, FindIT, Sandbacka Science Park med flera.

 


Söderhamn, Gävle och Sandviken!