Näringslivet i Gävleborg öppnar upp för lika villkor

Pressinbjudan inför strategidagen 4 maj.
Projektet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor utbildar näringslivsaktörer och klusterorganisationer som exempelvis Future Position X
, Movexum företagsinkubator och Sandbacka Park inom jämställdhet och mångfald. Målet är att alla som söker stöd i sitt företagande ska bemötas på lika villkor. Satsningen inleds med en strategidag för chefer den 4 maj. Projektet finansieras av Tillväxtverket och leds av Fiber Optic Valley och Region Gävleborg.

När: 4 maj kl. 09.30-16.00 (Tid för intervjuer kl. 12.00-13.00)
Var: GävleCentralkonferens, Centralen
Hur: Strategidag för cheferna från nyckelaktörer där vi tar beslut kring varför? vad? och hur? – när det gäller kunskap och strategier för att skapa lika villkor. Läs mer på www.oppnaupp.se

Hur ser bilden av en riktig företagare ut?

– Företagsfrämjande är till stor del uppbyggt kring traditionella branscher inom industri och tillverkning. Något som påverkar våra normer inom näringslivsutveckling och innovationer. Ett tydligt exempel är den ojämlika fördelningen av offentliga medel när det gäller olika branscher. Därför är det här projektet så viktigt för att vi som finns till för företagare och innovatörer ska bli mer uppmärksamma på hur vi agerar och bemöter våra kunder, säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare för satsningen Öppna upp.

De som deltar på den första strategidagen den 4 maj är: ALMI, Gävle kommuns näringslivsenhet, Future Position X, Movexum, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Drivhuset, Faxepark i Söderhamn, CFL i Söderhamn, Sandbacka Park i Sandviken, FindIT, Hudiksvalls Näringslivs AB, Fiber Optic Valley, Propell Innovation

Strategidagen är avstampet för satsningen där vi skapar en gemensam plattform och i höst erbjuds utbildningsdagar inom jämställdhet och mångfald för medarbetare från de deltagande aktörerna. Hudiksvall genomförde konceptet 2016 i ett pilotprojekt för aktörerna inom Propell Innovation, se mer på www.oppnaupp.se

För mer information kontakta:

Ann-Sofie Däldehög, projektledare för Öppna Upp, Fiber Optic Valley eller Kajsa Svaleryd, projektledare Jämställd Tillväxt, Region Gävleborg, 026-53 14 66

Om Öppna Upp

Programmet ges under 2017-2018 med utbildningsträffar och coachning där deltagarna får kunskap om den senaste forskningen och verktyg för att arbeta för jämställdhet och mångfald i de regionala innovationsmiljöerna. Målet är företagsfrämjande på lika villkor, för alla.

Satsningen är en del inom Region Gävleborgs uppdrag att skapa förutsättningar för jämställd regional tillväxt och pågår till november 2018.