This Theme Supports a Custom FrontPage

Hållbar affärsutveckling i fokus för företagare

Hållbar affärsutveckling i fokus för företagare

Hur kan vi tänka nytt kring produktutveckling och innovation kopplat till normkritik? Hur begränsar normer om genus, ålder, etnicitet osv. våra affärer? På vilket sätt kan en medvetenhet om normer öppna för nya möjligheter? Ann-Sofie Däldehög från Öppna Upp-projektet pratade socialt hållbar affärsutveckling för deltagarna i FPXs TRIIP-projekt vid en workshop i Borlänge. En satsning för internationaliseringLäs mer omHållbar affärsutveckling i fokus för företagare[…]