This Theme Supports a Custom FrontPage

Öppna upp för innovation

Öppna upp för innovation

Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor heter programmet i Gävleborg som startade i januari 2017 för att öppna upp för fler människor att få stöd för att starta företag och förverkliga sina idéer. Vi har inte råd att missa några möjligheter på grund av fördomar om hur ”riktiga” företag och ”riktiga” innovationer ska vara. Därför börjar viLäs mer omÖppna upp för innovation[…]