Historien bakom

Innovationsnavet Propell Innovation i Hudiksvall blev 2015 en av sju utvalda i landet som beviljades medel från Tillväxtverket för att satsa på ledarskapsutveckling inom normkritik och mångfaldsfrågor. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt kan nu programmet spridas vidare till fler innovationsmiljöer i regionen under 2017-2018. Målet med satsningen är att alla som söker stöd i sitt företagande ska mötas på lika villkor.

Sedan starten i oktober 2015 samlar Propell Innovation näringslivsaktörer och innovatörer under samma tak för att skapa en stark innovationsmiljö. Uppdraget är att stödja idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden. En viktig utgångspunkt för Propell Innovation är fördelarna med interorganisatorisk samverkan mellan olika aktörer som har ansvar för att stödja entreprenörskap.

Aktörerna representerar både näringsliv, offentlig sektor och akademin och ska förutom att aktivt ta del av varandras processer också utveckla nya metoder och arbetsformer. Det är även klart uttalat att verksamheten ska genomsyras av ett normkritiskt synsätt, med ett tydligt fokus på att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet och ålder – ska ta del av Propells insatser och resurser på lika villkor. Läs mer om pilotsatsningen på www.propell.se/oppnaupp.se 

Flera studier visar att det finns stora utmaningar inom Gävleborgs län vad gäller företagsfrämjande insatser. Det har identifierats i olika studier både lokalt inom näringslivet och inom Region Gävleborg. (Se bl a Handlingsplan för en jämställd regional utveckling 2013 och Projektmedelshantering Region Gävleborg, Lena Aune 2014).