This Theme Supports a Custom FrontPage

Hållbar affärsutveckling i fokus för företagare

Hållbar affärsutveckling i fokus för företagare

Hur kan vi tänka nytt kring produktutveckling och innovation kopplat till normkritik? Hur begränsar normer om genus, ålder, etnicitet osv. våra affärer? På vilket sätt kan en medvetenhet om normer öppna för nya möjligheter? Ann-Sofie Däldehög från Öppna Upp-projektet pratade socialt hållbar affärsutveckling för deltagarna i FPXs TRIIP-projekt vid en workshop i Borlänge. En satsning för internationaliseringLäs mer omHållbar affärsutveckling i fokus för företagare[…]

Öppna upp för innovation

Öppna upp för innovation

Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor heter programmet i Gävleborg som startade i januari 2017 för att öppna upp för fler människor att få stöd för att starta företag och förverkliga sina idéer. Vi har inte råd att missa några möjligheter på grund av fördomar om hur ”riktiga” företag och ”riktiga” innovationer ska vara. Därför börjar viLäs mer omÖppna upp för innovation[…]

Historien bakom

Historien bakom

Innovationsnavet Propell Innovation i Hudiksvall blev 2015 en av sju utvalda i landet som beviljades medel från Tillväxtverket för att satsa på ledarskapsutveckling inom normkritik och mångfaldsfrågor. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt kan nu programmet spridas vidare till fler innovationsmiljöer i regionen under 2017-2018. Målet med satsningen är att alla som söker stöd i sitt företagande ska mötas på likaLäs mer omHistorien bakom[…]