Hur kan vi få syn på normer som begränsar utvecklingen? Hur kan vi börja jobba på nya sätt?

Ledarskapsprogrammet Öppna Upp, som avslutades i november 2018, genomfördes av Fiber Optic Valley i samverkan med Region Gävleborg. Det gav ny kunskap och en ökad medvetenhet för att skapa bättre förutsättningar för ett professionellt bemötande oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Målet var företagsfrämjande på lika villkor, för alla. Vi har inte råd att missa några möjligheter. Läs mer....

Vilka deltog?

Programmet riktade sig till företagsfrämjare och andra som finns till för entreprenörer, idésprutor och innovatörer i Gävleborgs län får delta. Läs mer...

Upplägg

Programmet bestod av tre utbildningsdagar för chefer och medarbetare samt en uppföljningsdag. Läs mer...

Metod

Programmet innehöll kunskapspass, praktiska övningar och hemuppgifter samt processtöd genom coachning. Läs mer...

Trendspaningar, filmtips, checklistor och andra bra länkar!

Trendspaningar, filmtips, checklistor och andra bra länkar!

Här hittar du filmer, övningar, rapporter med mera som vi tagit upp på utbildningsdagarna. läs mer...

Vill du veta mer om Öppna Upp?

Hör av dig till Ann-Sofie Däldehög
Ann-Sofie Däldehög
Ann-Sofie Däldehög
projektledare

Röster från tidigare deltagare

Senaste nytt