Hur ser bilden av en riktig företagare ut? - ledarskapsprogram om företagsfrämjande på lika villkor

I programmet som leds av Fiber Optic Valley i samverkan med Region Gävleborg får du kunskap om den senaste forskningen inom jämställdhet och mångfald och hur det hänger ihop med vår syn på företagande och ledarskap. Ett växelspel mellan workshops, coachning och hemuppgifter för kunskapsutveckling.

Om Öppna upp

Syftet är att genom ledarskapsutveckling lägga en stabil grund för ett innovativt ledarskap där kunder och medarbetare bemöts på lika villkor. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett professionellt bemötande av alla kunder och samarbetspartners oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Målet är företagsfrämjande på lika villkor, för alla. Vi har inte råd att missa några möjligheter.

Projektets målgrupp

Projektet vänder sig till företagsfrämjare inom de fyra olika innovationsnoderna i Gävleborg. Och eftersom det är ledningens ansvar att driva ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete som erbjuder likvärdiga villkor är den prioriterade målgruppen därför ledningen, dvs styrelser, vd;ar, projektledare och chefer för respektive organisation inom varje regional innovationsnod.

Filmtips och andra länkar

Filmtips och andra länkar

Hur kan vi bli bättre på att bemöta kollegor, företagare, innovatörer och idésprutor på lika villkor? Har vi råd att missa unika företagsidéer eller framgångsrika projekt? Århundradets innovation kan finnas där vi minst anar det. Vilka normer begränsar utvecklingen? Och hur får vi syn på dem? Kolla in filmtips och länkar! läs mer...

Projektledare

Ann-Sofie Däldehög, Fiber Optic Valley
Ann-Sofie Däldehög
Ann-Sofie Däldehög
projektledare

Röster från tidigare deltagare

Låter det intressant?

Senaste nytt